گوشی خود را به حالت عمودی بچرخانید

LOS SANTOS

رزرو

LOS SANTOS

زمانی تا انتخابات دور جدید ریاست جمهوری آمریکا باقی نمانده است. طبق شواهد و تهدید های اخیر رهبر داعش ، ابوبکر بغدادی ، در حال حاضر ، سازمان اطلاعات آمریکا ، CIA در آماده باش کامل بسر می برد. روز به روز احتمال وقوع حادثه ای تروریستی بالا و بالاتر می رود و زمان برای نیروی های امنیتی تنگ تر می شود. شما به عنوان ایجینت های CIA تنها یک هدف را دنبال می کنید ! جلوگیری از هرگونه عملیات . برای شروع به شما سه سرنخ معرفی می شود. از حالا پاسخ این سه سؤال با شماست. چه کسی ، در چه زمان و چه مکانی هدف ترور خواهد بود؟ دقت کنید : این تجربه بسیار بسیار سناریو محور می باشد. تعداد معماها زیاد می باشد و برای حل آنها می بایست به سه گروه تقسیم شوید. شما می بایست علاوه بر حل معماها تمام وقت بر پیشبرد سناریو مسلط باشید و با یکدیگر داده هایتان را به اشتراک بگذارید. همچنین شما از زمان پایان بازی مطلع نیستید و هر لحظه بایست منتظر سریع ترین تصمیم گیری و جمع بندی باشید.

 • کارآگاهی - سیاسی
 • 90 دقیقه
 • 6 تا 9 نفر
 • خیلی سخت - سناریو محور
 • 60 متر مربع
 • 02126708015

تهران، انتهای خیابان ولنجک، مجموعه تله کابین توچال، بوستان سلامتی 2، کیوب کلاب

11

زمانی تا انتخابات دور جدید ریاست جمهوری آمریکا باقی نمانده است. طبق شواهد و تهدید های اخیر رهبر داعش ، ابوبکر بغدادی ، در حال حاضر ، سازمان اطلاعات آمریکا ، CIA در آماده باش کامل بسر می برد. روز به روز احتمال وقوع حادثه ای تروریستی بالا و بالاتر می رود و زمان برای نیروی های امنیتی تنگ تر می شود. شما به عنوان ایجینت های CIA تنها یک هدف را دنبال می کنید ! جلوگیری از هرگونه عملیات . برای شروع به شما سه سرنخ معرفی می شود. از حالا پاسخ این سه سؤال با شماست. چه کسی ، در چه زمان و چه مکانی هدف ترور خواهد بود؟ دقت کنید : این تجربه بسیار بسیار سناریو محور می باشد. تعداد معماها زیاد می باشد و برای حل آنها می بایست به سه گروه تقسیم شوید. شما می بایست علاوه بر حل معماها تمام وقت بر پیشبرد سناریو مسلط باشید و با یکدیگر داده هایتان را به اشتراک بگذارید. همچنین شما از زمان پایان بازی مطلع نیستید و هر لحظه بایست منتظر سریع ترین تصمیم گیری و جمع بندی باشید.

 • کارآگاهی - سیاسی
 • 90 دقیقه
 • 6 تا 9 نفر
 • خیلی سخت - سناریو محور
 • 60 متر مربع
 • 02126708015

تهران، انتهای خیابان ولنجک، مجموعه تله کابین توچال، بوستان سلامتی 2، کیوب کلاب

وقت بازی نسب به تعداد معماها کم‌ بود