گوشی خود را به حالت عمودی بچرخانید

MY NAME IS SIDNEY

COMING SOON

MY NAME IS SIDNEY

0
COMING SOON

نمودی تازه از جنون سایلنت هیل در خانه ای در حاشیه ی شهر ، ‌اینبار اما با شاهدی زنده. یک دختر بچه که گویا تمایلی به صحبت و بازگویی ماجرا ندارد. تمامی دیگر اعضای خانه به شکلی فاجعه بار کشته و سلاخی شده اند. شما به عنوان چند روان شناس جهت همکاری با کادر پلیس محلی وارد عمل می شوید تا ناگفته ها رو بشنوید. ناگفته هایی که سرنوشت هر مخاطبش را به کام مرگی تلخ می کشاند ! دقت کنید : این سناریو مرتبط با سناریو ی DEAD END ساخته شده و در عین متصل بودن دو داستان به یکدیگر از هیچ شرط پیش نیازی تبعیت نمی کند و شما هر دو سناریو را می توانید به هر ترتیب و اولویتی تجربه کنید.

  • ترسناک
  • 75 دقیقه
  • 3 تا 7 نفر

تهران، خیابان دماوند، نرسیده به پل خاقانی (اتوبان باقری)، نبش خیابان فرخی، جنب پمپ بنزین 159، پلاک ۳۱۰

0

نمودی تازه از جنون سایلنت هیل در خانه ای در حاشیه ی شهر ، ‌اینبار اما با شاهدی زنده. یک دختر بچه که گویا تمایلی به صحبت و بازگویی ماجرا ندارد. تمامی دیگر اعضای خانه به شکلی فاجعه بار کشته و سلاخی شده اند. شما به عنوان چند روان شناس جهت همکاری با کادر پلیس محلی وارد عمل می شوید تا ناگفته ها رو بشنوید. ناگفته هایی که سرنوشت هر مخاطبش را به کام مرگی تلخ می کشاند ! دقت کنید : این سناریو مرتبط با سناریو ی DEAD END ساخته شده و در عین متصل بودن دو داستان به یکدیگر از هیچ شرط پیش نیازی تبعیت نمی کند و شما هر دو سناریو را می توانید به هر ترتیب و اولویتی تجربه کنید.

  • ترسناک
  • 75 دقیقه
  • 3 تا 7 نفر

تهران، خیابان دماوند، نرسیده به پل خاقانی (اتوبان باقری)، نبش خیابان فرخی، جنب پمپ بنزین 159، پلاک ۳۱۰